Blogin idea

Photo by ”My Life Through A Lens” on Unsplash

”(O)saammeko jutella” on väitöskirjatutkijan ja kolmen puhevammaisen ihmisen yhteinen blogi. Jokainen juttu alkaa väitöskirjatutkija Irina Savolaisen kirjoituksella jostakin ilmiöstä, jonka hän on havainnut puhevammaisten ja puhuvien ihmisten tavoissa keskustella kommunikoinnin apuvälineiden avulla. Blogi jatkuu Danielin, Janin ja Jeren mietteillä, joissa he pohtivat kulloistakin havaintoa suhteessa omiin kokemuksiinsa puhevammaisena ihmisenä.

Syyskuusta 2020 alkaen blogissamme on myös vierailevia kirjoittajia, mutta idea säilyy samana eli aiheista kirjoitetaan sekä tutkimuksen että kokemuksen näkökulmasta.

Jotta vuoropuhelu ei päättyisi meidän kirjoituksiimme, kutsumme myös sinut jakamaan omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi blogin kommenttikentässä.