Blogin idea

Photo by ”My Life Through A Lens” on Unsplash

(O)saammeko jutella – blogin ideana on kirjoittaa puhevammaisten ihmisten arkivuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen että kokemuksen näkökulmasta. Jokainen kirjoitus alkaa tutkijan osuudella, jonka jälkeen seuraa puhevammaisten ihmisten kokemuksia samasta ilmiöstä.

Ensimmäiset 14 kirjoitusta käsittelevät vuorovaikutusta, jossa joku osallistujista käyttää kommunikoinnin apuvälinettä ja ne on merkitty näin #avusteinen keskustelu.

Kirjoituksesta 15 eteenpäin aiheena ovat vuorovaikutustilanteet, joissa joku osallistujista on afaattinen ihminen ja ne on merkitty näin #afasiakeskustelu.

Kirjoittajat vaihtuvat aiheiden mukaan.

Jotta vuoropuhelu ei päättyisi meidän kirjoituksiimme, kutsumme myös sinut jakamaan omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi blogin kommenttikentässä.