Taustalla tutkimus

Photo by João Silas on Unsplash

Blogin 8. ensimmäisessä kirjoituksessa esiteltävät havainnot ovat nousseet esiin tutkimuksesta, joka käsittelee kommunikoinnin apuvälineellä käytyjen keskustelujen etenemistä. Väitöskirjatutkija Irina Savolainen analysoi videolta 21 arkista keskustelua, joissa neljä puhevammaista 7-18 vuotiasta poikaa ja heidän äitinsä, kaverinsa tai puheterapeuttinsa keskustelivat haluamistaan aiheista. Puhevammaiset pojat käyttivät kommunikointikeinonaan joko paperista kommunikointikansiota tai tietokonepohjaista kommunikointisovellusta TAIKEa.

Kukaan tutkimukseen osallistuneista pojista ei ole tämän blogin kirjoittaja.

Tutkimusmenetelmä oli keskustelunanalyysi ja aineiston yksityiskohtaisempaan analyysiin pääsee tutustumaan seuraavien englanninkielisten artikkeleiden avulla.

Blogin 9., 10. ja 11. kirjoituksen tutkimusosuuden ovat kirjoittaneet vierailevat tutkijat Kaisa Launonen, Kirsi Neuvonen ja Susanna Lähteenmäki.