Taustalla tutkimus

Photo by João Silas on Unsplash

Blogissa esiteltävät havainnot ovat nousseet esiin tutkimuksesta, joka käsittelee kommunikoinnin apuvälineellä käytyjen keskustelujen etenemistä. Väitöskirjatutkija Irina Savolainen analysoi videolta 21 arkista keskustelua, joissa neljä puhevammaista 7-18 vuotiasta poikaa ja heidän äitinsä, kaverinsa tai puheterapeuttinsa keskustelivat haluamistaan aiheista. Puhevammaiset pojat käyttivät kommunikointikeinonaan joko paperista kommunikointikansiota tai tietokonepohjaista kommunikointisovellusta TAIKEa.

Kukaan tutkimukseen osallistuneista pojista ei ole tämän blogin kirjoittaja.

Tutkimusmenetelmä oli keskustelunanalyysi ja aineiston yksityiskohtaisempaan analyysiin pääsee tutustumaan seuraavien englanninkielisten artikkeleiden avulla.

  • Savolainen, I., Klippi, A., Tykkyläinen, T., Higginbotham, J., and Launonen, K. (2020). The structure of participants’ turn-transition practices in aided conversations that use speech-output technologies. Augmentative and Alternative Communication 36 (1), 1-13.
  • Savolainen, I., Klippi, A., and Launonen, K. (2019). Coconstructing in conversations using a communication book. Journal of Interactional Research of Communication Disorders. Published online advance access 2019.
  • Savolainen, I., Klippi, A., Tykkyläinen, T. and Launonen, K.(vertaisarviossa). Linguistic and Temporal Resources of Pre-stored Utterances in Everyday Conversations.