Taustalla tutkimus

Photo by João Silas on Unsplash

Mistä kaikki alkoi?

(O)saammeko jutella – blogin taustalla on Irina Savolaisen väitöskirjatutkimus, jossa hän
tarkasteli kommunikoinnin apuvälinettä käyttävien ja puhuvien ihmisten välisiä
keskusteluja. Aineistona oli 21 arkista keskustelua, joissa neljä puhevammaista 7-18 vuotiasta poikaa ja heidän äitinsä, kaverinsa tai puheterapeuttinsa keskustelivat haluamistaan aiheista. Puhevammaiset pojat käyttivät kommunikointikeinonaan joko paperista kommunikointikansiota tai tietokonepohjaista kommunikointisovellusta TAIKEa. Tutkimuksen edetessä Irina halusi kuulla, mitä puhevammaiset ihmiset itse ajattelevat tutkimusaineistosta esiinnousseista havainnoista. Näin tämä blogi sai alkunsa ja yhteiskirjoittaminen käynnistyi Irinan, Danielin, Janin ja Jeren voimin syksyllä 2019. Kukaan Irinan tutkimukseen osallistuneista pojista ei ole tämän blogin kirjoittaja. 

#avusteinen keskustelu

Blogin 14. ensimmäisen kirjoituksen näkökulma on kommunikoinnin apuvälineillä käydyissä keskusteluissa ja tutkijan osuudet ovat pääosin Irinan käsialaa. Blogin 9., 10. ja 11. kirjoituksen tutkimusosuuden ovat kirjoittaneet dosentti Kaisa Launonen, väitöskirjatutkija Kirsi Neuvonen ja kasvatustieteen tohtori Susanna Lähteenmäki.

Irinan tutkimusta avusteisista keskusteluista

Savolainen, I., Klippi, A., Tykkyläinen, T., Higginbotham, J., and Launonen, K. (2020). The structure of participants’ turn-transition practices in aided conversations that use speech-output technologies. Augmentative and Alternative Communication 36 (1),1-13.

Savolainen, I., Klippi, A., & Launonen, K. (2020). Coconstructing in Conversations Using a Communication Book. Journal of Interactional Research in Communication Disorders9(2), 141–171.

Savolainen, I., Klippi, A., Tykkyläinen, T. and Launonen, K. (2020). Linguistic and Temporal Resources of Pre-stored Utterances in Everyday Conversations. Child Language, Teaching and Therapy 36 (3), 1-20.

Savolainen, I. (2020). Co-constructing structure and social action of aided turn in everyday conversations.

Tulokulman laajennus

Puhevammaiset ihmiset, kuten puhuvatkin ihmiset, viestivät monin eri tavoin. Kaikki heistä eivät käytä kommunikoinnin apuvälineitä, vaan pyrkivät viestimään ensisijaisesti puhuen tai viittomien, eleiden ja ilmeiden avulla. Syksystä 2021 alkaen (O)saammeko jutella blogin tulokulma puhevammaisten ihmisten arkivuorovaikutukseen laajentui ja aloitimme kirjoittamisen afaattisten ihmisten vuorovaikutuksesta.

#afasiakeskustelu

Kirjoituksesta 15. eteenpäin näkökulma on afaattisten ihmisten arkivuorovaikutuksessa ja tutkijan osuuksia kirjoittavat eri henkilöt. Jokaisella heistä on omaa afasiavuorovaikutukseen liittyvää tutkimusta. Kokemusasiantuntijoina kirjoittavat Kirsi ja Tiina.